Czy pracodawca może ingerować w czas wolny pracownika.

Niepodanie pracodawcy informacji o podjęciu współpracy z firmą podwykonawczą świadczącą usługi na rzecz pracodawcy stanowić może ciężkie naruszenie obowiązków pracowniczych. Kancelaria po raz kolejny obroniła złożone przez pracodawcę oświadczenie o rozwiązaniu stosunku pracy bez wypowiedzenia. Podstawą rozwiązania stosunku pracy było niepodanie pracodawcy informacji odnośnie umów zawieranych przez pracownika z firmą świadczącą usługi na rzecz pracodawcy. …

Czy pracodawca może ingerować w czas wolny pracownika. Read More »