O mnie

Milena Bernacka-Stachniałek – adwokat i doradca restrukturyzacyjny. Prawnik posiadający wieloletnie doświadczenie w stałej i doraźnej obsłudze przedsiębiorców. Specjalista z zakresu prawa gospodarczego, w szczególności prawa spółek, prawa upadłościowego i prawa umów, a także prawa pracy. Ekspert ds. windykacji należności korporacyjnych. Założyciel Kancelarii – www.ilawa-adwokat.pl oraz partner w Kancelarii www.adwokaci.ilawa.pl oraz www.adwokaci-kancelaria.pl. W Kancelarii odpowiedzialna za tworzenie, rejestrację i obsługę spółek, fundacji oraz stowarzyszeń, a także likwidację podmiotów prawa gospodarczego. Reprezentuje klientów w postępowaniach upadłościowych, w tym o ogłoszenie upadłości konsumenckiej. Dodatkowo reprezentuje interesy „słabszych” tj. klientów w sporach z bankami, w tym w dochodzeniu roszczeń z tzw. „kredytów frankowych”. Doradza przy procesach likwidacji spółek oraz pełni obowiązki likwidatora spółek. W ramach bieżącej obsługi prawnej podmiotu należącego do wiodącego producenta opona na świecie, mającego swą fabrykę w Polsce, reprezentuje pracodawcę w sporach pracowniczych z pracownikami i doradza w sprawach z zakresu prawa pracy, w tym z zakresu zbiorowego prawa pracy odnoszącego się do aktów prawa pracy. Dodatkowo pomaga klientom w sprawach małżeńskich, o rozwód, w sporach o podział majątku czy o alimenty. Problemy i zagadnienia z powyższych zakresów, z którymi spotyka w codziennej działalności, opisuje na blogu zamieszczonym na stronie www.ilawa-adwokat.pl

Kontakt:

Milena Bernacka-Stachniałek

Adwokat i Doradca Restrukturyzacyjny

e-mail: milena@kancelariestachnialek.pl

M: 791-374-660

www.ilawa-adwokat.pl