Prawo Pracy

Adwokat Milena Bernacka-Stachaniałek od wielu lat, jako główny pełnomocnik procesowy, z dużym powodzeniem reprezentuje interesy pracowników i pracodawców. W tym pracodawcy, największego w Polsce producenta opon, zatrudniającego ponad 5000 pracowników, w sporach pracowniczych przed Sądami Pracy. Jako specjalista z zakresu prawa pracy doradza jako konsultant w sprawach z zakresu prawa pracy. Obsługa tak dużego pracodawcy pozwoliła mi na zapoznanie się niemalże z każdą instytucją czy aktem prawa pracy w praktyce.

Moje doświadczenie obejmuje w szczególności:

  • przygotowanie i negocjowanie dokumentacji (umowy o pracę, regulaminy pracy, wewnętrznych procedur itp.);
  • prowadzenie postępowań sądowych oraz negocjacji przedsądowych;
  • wieloletnią, bieżącą obsługę w zakresie prawa pracy (m.in. wydawanie opinii prawnych, opiniowanie dokumentów z zakresu prawa pracy, wypowiedzeń, oświadczeń o rozwiązaniu umowy o pracę bez wypowiedzenia, porozumień dot. rozwiązania stosunku pracy);
  • uzyskiwanie pozwoleń od organów administracyjnych (w związku z zatrudnieniem cudzoziemców);
  • doradztwo klientom w zakresie pracy tymczasowej oraz usług headhunterskich;
  • ogólną pomoc w zakresie prawa pracy – zarówno pracodawcom jak i pracownikom.