Upadłość konsumencka

To jedno z najbardziej skutecznych narzędzi w walce z nadmiernym zadłużeniem osoby fizycznej. Daje to nadzieję na dalsze życie bez długów, pozbycie się nękających firm windykacyjnych, komorników i odzyskanie wewnętrznego spokoju. Przy właściwie poprowadzonym postępowaniu efektem ogłoszenia upadłości konsumenckiej może być rozłożenie Twoich należności na raty, częściowe lub nawet całkowite umorzenie. Wymaga to jednak złożenia odpowiedniego wniosku do sądu upadłościowego. A następnie w razie konieczności stawiennictwa na rozprawie, a później na współpracy z syndykiem i wierzycielami. Obecnie nie każdy przypadek nadaje się do tego aby ogłosić upadłość konsumencką. Również nie każdy dług będzie będzie podlegał ewentualnemu umorzeniu. Dlatego też warto skorzystać z pomocy specjalisty i usług doświadczonego adwokata.

Przepisy dotyczące upadłości konsumenckiej podlegają ciągłym zmianom. Obecnie tj. do dnia 23 marca 2020 roku wniosek o ogłoszenie upadłości podlegał oddaleniu w przypadku gdy Sąd dopatrzył się winy czy rażącego niedbalstwa w powstaniu niewypłacalności. Mniej więcej połowa złożonych przez konsumentów wniosków była przez Sąd oddalona z uwagi na tą przyczynę. Od dnia 24 marca 2020 roku, tj. od dnia wejścia w życie zmian z zakresie upadłości konsumenckiej przyjętych ustawa z dnia 30.08.2019r., wina umyślna i rażące niedbalstwo nie będą miały znaczenia przy składaniu wniosku o upadłość konsumencką. Ustawodawca zdecydował się wyeliminowanie tych negatywnych przesłanek. Otwiera to drogę do złożenie wniosków o ogłoszenie upadłości ogromnej grupie dłużników.

Adwokat Milena Bernacka-Stachniałek wspiera Klientów, którzy zdecydują się na ogłoszenie upadłości konsumenckiej. Licencja doradcy restrukturyzacyjnego uprawnia mnie także do bycia syndykiem w postępowaniu dot. upadłości konsumenckiej. Oferuję kompleksową pomoc prawną na etapie sporządzania wniosku o ogłoszenie upadłości, zebraniu niezbędnej dokumentacji, a także w jego toku. Po ogłoszeniu upadłości wpieram Klientów w zakresie kontaktu z syndykiem i wierzycielami.

Pomoc kancelarii polega na:

W pierwszej kolejności moje działania skupiają się analizie sytuacji prawno-finansową pod kątem możliwości ogłoszenia upadłości konsumenckiej. Wyjaśnię również dokładnie jakie konsekwencje dla Ciebie i Twojej rodziny spowoduje ogłoszenie upadłości konsumenckiej.

Następnie przygotuję wniosek o ogłoszenie upadłości konsumenckiej. Będzie spełniał wszystkie wymogi formalne, gdyż tylko taki wniosek będzie gwarantował rozpatrzenie go przez Sąd. Jeśli tak zadecyduje Sąd, to będę z klientem na rozprawie sądowej w przedmiocie ogłoszenia upadłości. Wcześniej przygotuję Cię do tego, co może Cię na tej rozprawie spotkać.

Zajmę się również przygotowaniem koniecznych wniosków do sądu upadłościowego, a w szczególności wniosek o wstrzymanie postępowań egzekucyjnych na czas postępowania w przedmiocie ogłoszenia upadłości oraz o wydzielenie środków na zaspokojenie potrzeb mieszkaniowych.

Pomogę również w prowadzeniu negocjacji z Twoimi wierzycielami oraz wspierać będę Cię w kontaktach z syndykiem w czasie, kiedy Twój majątek będzie podlegał jego zarządowi.

Najważniejsze zmiany, jakie wejdą w życie 24 marca 2020 roku, z związku z nowelizacją ustawy prawo upadłościowe, omawiam tutaj.